Αυστραλός μεταφέρθηκε σε άσυλο ψυχικής υγείας λόγω απόψεων του για την πανδημία