Αύγουστος στην άδεια Αθήνα- Η πρωτεύουσα στην καρδιά του καλοκαιριού από…ψηλά!-Εικόνες