"Αυγή", "Κόκκινο" κατά "ΕφΣυν" μέσω Περικλή... Ω καιροί...