Άτυπη ενημέρωση / Αποτελέσματα ελέγχων μαζικών δειγματοληψιών από τις ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ (13/4)