Αθλητισμός: Εισήγηση λουκέτο σε όλες τις κατηγορίες πριν της πρώτης σε κάθε άθλημα