" αταίριαστες σκιές, φτερωτά πλάσματα και λυτρωτικές σιωπές "