Άσυλο Ανιάτων: Θα στηριχθεί έμπρακτα από την οργάνωση AHEPA