Αστυνομικές Επιχειρήσεις στην Στερεά Ελλάδα με 12 συλλήψεις στην Εύβοια