ΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΕΘΝΟΚΡΑΤΙΑ – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ