Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Οι 67 ΑΠίΘανοι φοιτητές που διαγωνίζονται για τον Πλανήτη [vid]

Προέλευση