Άρης Σερβετάλης: «Για έναν τέτοιο ρόλο δεν μπορείς να μελετήσεις κάτι»

Προέλευση