Άρης Αμφίκλειας. Πρώτος αγώνας για το εφηβικό τμήμα μας