Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για να γίνει ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος