Αρχαιολογικό Μουσείο Θήρας: Επιπλέον χρηματοδότηση και επίσπευση έργων