Αποζημίωση κτηνοτρόφων που έχουν πληγεί από ζωονόσους