Αποσφραγίστηκε η πηγή του Κεφαλοβρύσου – Προσεχώς πόσιμο νερό στο Αιτωλικό