Απονομή Βραβείων του JA Greece: Νικήτρια η ομάδα Microgreens-Magicgreens…