Απόλυτα επιτυχημένη η πρώτη κυτταρική θεραπεία στην Ελλάδα