Αποχέτευση με την μορφή του Lincoln Imp βρέθηκε κάτω από πόρτα-παγίδα τουαλέτας