Απογευματινά χειρουργεία / Η σκόπιμη αποτυχία του μέτρου και ο απώτερος στόχος της κυβέρνησης