Απόγευμα Δευτέρας συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου- 17 θέματα στην ατζέντα