Αποφασιστικό βήμα των «27»: Συμφωνία για Πιστοποιητικό κορονοϊού για να ανοίξουν ταξίδια και τουρισμός