Απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. λέμε ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση της υγείας