Αποφάσεις αθλητικού δικαστή : Απόρριψη ένστασης ΑΣ Γιάννενα για τον αγώνα με ΦΓΣ Πρέβεζας (14/01/2022)