«Από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβρη έκανα 4 επεμβάσεις...» (photo)

Προέλευση