Από το πουθενά γυναίκα μπαίνει μέσα σε εκκλησία και γκρεμίζει σταυρό