Από το Νοσοκομείο Ιωαννίνων ξεκινά η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων νοσοκομείων