Από την Αργολίδα στο 24ο πανελλήνιο πρωτάθλημα ΓουΣού Κουνγκ φού