Από την Αμαλιάδα η άτυχη γυναίκα που έπεσε στο κανάλι του Ισθμού