Από θάλασσα ειρήνης σε θάλασσα του ΝΑΤΟ, με το Λονδίνο έτοιμο για τη πυρηνικοποίησή της