Απάντηση του Συλλόγου Γυναικών Πλατανορρεύματος «ΟΛΥΜΠΙΑ» στην πρόσφατη ανάρτηση του πρώην Προέδρου της Τ.Κ Πλατανορεματος, κ. Λαγογιάννη Γεώργιο: