Απάντηση του Χρ. Κούτρα στην επιστολή του πρ. Διοικητή του Νοσοκομείου Ημαθίας Τ. Μαυρογιώργου