Απαλλάσσουν την Eldorado Gold και από την υποχρέωση εγγύησης