Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για όσους διακόπτουν την ηλεκτροδότηση ακινήτων