Αντωνίου της Ηλείας: Υπήρξαν και τέτοιοι δεσποτάδες