ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΥΘΟ ΤΗΣ ΜΕΔΟΥΣΑΣ, ΑΥΤΗ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΖΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΣΕΑ