Αντιπροσωπεία της Τοπικής Διοίκησης Φλώρινας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών στην Αχρίδα