Αντιδρά ο Δήμαρχος γιατί εξαιρείται η Σύμη από την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ