Άνοιξαν το παγκάρι απουσία του Τοπικού Συμβουλίου. Σκάρτα 2 ευρώ την ημέρα εισπράττει ο δήμος από το νεκροταφείο Ναυπλίου