Ανησυχία για νέα μετάλλαξη του κορονοϊού από την Αφρική