Ανεπιθύμητος στη Ρωσία ο Έλληνας ΥΠ.ΕΞ ο οποίος βρίσκεται στην μαύρη λίστα του Κρεμλίνου