Αναζητώντας χρηματοδότηση για βιβλία για δυσλεκτικούς ενήλικες