Αναβολικές ουσίες, γυμναστήρια και «φουσκωτές» ψευδαισθήσεις

Προέλευση