Αναρτήθηκαν τα δρομολόγια για την περίοδο 1/6 έως 30/9 - Προβλήματα και επισημάνσεις