Ανανεώθηκε η συνεργασία μεταξύ του Τμήματος Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας και του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης