Ανακοινώθηκαν από τη ΔΥΠΑ τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα 80.000 ανέργων