Ανακοινωθέντα τύπου - Εμβόλια COVID-19: ακρόαση με τους διευθύνοντες συμβούλους των φαρμακευτικών