Ανακοίνωση του ΣΕΕΕΝ για τις εξελίξεις με την πώληση μονάδων και ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε