Ανακοίνωση του δήμου Πολυγύρου για αθλητικούς χώρους