Ανακοίνωση του Δήμου Λευκάδας σχετικά με την εναπόθεση σκουπιδιών λόγω της απεργίας των εργαζομένων